Program v kostce

O co budeme usilovat.

  • Maximální vstřícnost a otevřenost | Personální posílení | Dotační možnosti | Podpora občanských aktivit

  • Přímé poradenství pro občany | Rozšíření informací na webu | Modernizace školských zařízení

  • Zlepšení recyklace odpadů | Revitalizace rekreační lokality Pod Hádkem | Naučná stezka Ochozský potok

  • Investice do tělocvičny | Podpora akcí pro děti | Napojení obce na stávající cyklostezky

  • Aktualizovat kontrolní systém | Získávání dotačních prostředků | Oslovovat sponzory

  • Opravy dopravní infrastruktury | Opravy dešťové kanalizace | Rozšíření veřejného osvětlení a rozhlasu

  • Vydávání propagačních informačních materiálů | Přímé přenosy ze zastupitelstva | Spolupráce s okolními obcemi

  • Zprovoznění radarů pro měření rychlosti | Zřízení obecní policie

PŘEČTĚTE SI NÁŠ PROGRAM!

Kandidáti do zastupitelstva

Kdo vás bude zastupovat.

Články

Akce, aktivity, názory, postřehy o životě v Ochozi

Napište nám

Vaše názory a přání nás zajímají

Sídlo

[ Ochoz u Brna 120 | 664 02 Ochoz u Brna | telefon: +420 608 680 261 | e-mail: mlejnek.o@seznam.cz ]

Contact Us