Protože jsem v posledních čtyřech letech působil na obecním úřadě v Ochozi u Brna, rád bych napsal pár řádků o tom, co by se dalo změnit, aby úřad lépe fungoval. Může se sice zdát, že by občanům mohlo být interní fungování úřadu ukradené, hlavně když jsou po obci vidět výsledky práce vedení obce, zastupitelů a obecních pracovníků. Ono to ale spolu všechno souvisí. Uspokojivé výsledky se nedostaví, pokud k tomu nemají pracovníci dobré podmínky.
Jedním z hlavních problémů je neustále narůstající byrokratická zátěž kladená i na menší obce. V poslední době je možné uvést například GDPR, povinnost zveřejňovat informace o příjmech a majetku u starostů, místostarostů a radních nebo třeba výkazy týkající se třídění odpadu. Administrativy zkrátka stále přibývá a je zřejmé, že jedna paní úřednice je pro obec naší velikosti (dnes již přes 1 400 obyvatel) málo. Zastupitelstvo obce sice již předloni schválilo vypsání místa na půl úvazku pro dalšího úředníka, místo však stále obsazeno není. Je zřejmé, že v blízké budoucnosti bude potřeba dalšího úředníka zaměstnat, a to možná i na plný úvazek. Do budoucna, mimo jiné také v souvislosti s novou výstavbou rodinných domů, bude nutné zaměstnat i dalšího technického pracovníka. Kromě navyšování objemu práce jde i o zastupitelnost zaměstnanců OÚ. Možná se Vám už někdy stalo, že Vás u dveří úřadu v úředních hodinách zastihla cedulka s nápisem: „Z důvodů nepřítomnosti úřednice zavřeno.“ Jenže i zaměstnanci úřadu mají právo na dovolenou a mohou onemocnět. Nešťastné je, že je nemá kdo zastoupit. Zároveň by mohlo dojít i k rozšíření úředních hodin tak, aby aspoň jeden den stihli na OÚ zajít i ti, kteří pracují do pěti hodin.
Starosta by neměl být úplně zavalen administrativou a úkoly technického charakteru, spíš by se měl věnovat plánování a realizaci projektů, které povedou ke zkvalitnění života v obci. S tím také souvisí role místostarosty či místostarostů. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bych doporučoval zřídit spíše funkci jednoho uvolněného místostarosty na místo dosavadního jednoho nebo dvou neuvolněných místostarostů. V obci je totiž práce stále dost a člověk, který má jinde práci na plný úvazek a po té se má ještě věnovat obci, není schopen udělat tolik jako uvolněný místostarosta, pro kterého je práce pro obec hlavním zaměstnáním. Finanční rozdíl není zase takový, aby si to obec naší velikosti nemohla dovolit (jiné podobně velké nebo dokonce i menší obce – například Račice-Pístovice – uvolněného místostarostu mají) a dalo by se na tom i vydělat – kromě odvedené práce například v podobě dalších získaných dotací.
Dalším tématem volebního programu OSPO, který souvisí s fungováním obecního úřadu, je zřízení obecní policie, což by mimo jiné pomohlo řešit problémy s černými skládkami, zaběhnutými psy, bezdomovci, vandalismem nebo lesními cestami zničenými od koní. Obecní policie by si na sebe mohla částečně i vydělat díky vybírání pokut od řidičů aut porušujících maximální povolenou rychlost v obci, čímž by se také zvýšila bezpečnost silničního provozu. Policejní stanice je v Bílovicích nad Svitavou a po navýšení počtu policistů by bylo možné dohodnout jejich působnost i na další obce dobrovolného svazku obcí Časnýř včetně Ochoze. Ve spolupráci s okolními obcemi by se také mohly zřídit psí kotce, aby bylo kam dočasně umístit zaběhnuté psy, než si pro ně přijdou jejich majitelé.

Změn týkajících se provozu obecního úřadu by asi bylo možné navrhnout více, ale cílem tohoto článku bylo spíše nastínit hlavní deficity v této oblasti, jejichž vyřešení by mohlo pomoci zvýšit kvalitu života v naší obci.

Ondřej Mlejnek

Leave a Reply