Otázka sportu a vlastně jakýchkoliv volnočasových aktivit našich dětí je pro důležitá pro každého rodiče v naší obci a vnímáme ji proto jako jednu z hlavních otázek i pro obecní zastupitelstvo, které může zásadním způsobem napomoci zlepšení aktuální situace. Existují tu samozřejmě mnohé kroužky, ale jak je to s možnostmi vyžití dětí ve volném čase, mají si vlastně kde hrát a sportovat, aniž by nutně musely být někým organizovány? To je často slýchaná otázka jak od stávajících obyvatel, tak rovněž dotaz lidí a rodin, které přemýšlí o přistěhování nebo se již přistěhovali. Jaké jsou tedy možnosti, co výhled do budoucna, a jak konkrétně může obec podpořit děti a mládež v naší obci?

Máme tu fungující kroužky při škole, skauti se rozhodně nemusí stydět, cvičení a aerobik, hraje se tu tenis, fotbal, volejbal … Dalo by se říct, že možností je spousta. Nicméně naprostá většina těchto aktivit běží jen díky obětavosti lidí, kteří si danou oblast vzali za svou a věnují jí nemalou část volného času, aniž by čekali nějaké uznání nebo díky. A co na to obec, která by se měla zajímat o dění, podporovat je metodicky, materiálně i finančně? Určitě se snaží tyto aktivity podporovat, především dotacemi spolkům, nicméně největší bolístkou jsou asi nedostatečné vhodné prostory jak venkovní, tak i vnitřní. Pokud začneme rozebírat jednotlivé oblasti, zjistíme, že současný stav a vyhlídky nejsou vůbec růžové a že bude opravdu zapotřebí podpory a součinnost všech, aby se nám zanedbání stavu v budoucnu nevymstilo. Jděme tedy postupně, rozeberme stav a možnosti, které obec má.

Tedy od nejmenších. Máme tu dvě dětská hřiště, z nichž jedno (v prostorách školky) má omezený přístup a to na Zákazanci má omezený prostor a využití je především pro menší děti. Horší je to s hřištěm pro děti školou povinné, to chybí zcela a troufám si říct, že je to velký problém, který je nutné řešit. Tyto děti a dospívající, řekněme 8-15 let, nemají prakticky mimo kroužky místo, kde se mohou scházet. Bohužel obec nemá ve svém vlastnictví pro toto hřiště vhodný pozemek. Bude těžké ho nalézt, nicméně o to větší snahu je třeba v této věci vyvíjet.

Stejná situace je s využitelnými pozemky obce pro možnost dalších volnočasových aktivit. Skauti mají útočiště na faře, kroužky ve škole či Sokolovně a z pohledu nezasvěceného jsou „v pohodě“ fotbalisti. Ti sice mají hřiště a hezké kabiny, ale pozemky pod areálem jsou zčásti soukromé a i kabiny mají své mouchy. O tom však někde jinde a někdy jindy.

Jsou tu studie a projekty na novou tělocvičnu a multifunkční hřiště v areálu Svazarmu, ale … Areál Svazarmu obci nepatří a dotažení případné dohody k realizaci už většina zastupitelů nechala na to zastupitelstvo budoucí. Pozemek pod uvažovanou novou tělocvičnou je sice obecní, ale zruší se tím dvůr se zahradou a venkovním hřištěm za školou, což je velká škoda. Rodiče dětí vědí, že stávající tělocvična ve škole zdaleka neumožňuje potřebné pohybové vyžití dětí a nová by tedy byla potřeba. Studie nové tělocvičny vypadá velmi dobře a mohla by být i chloubou naší obce. Nebojíme se ani jejího naplnění mimo školní dobu, neboť zájem o prostory ke sportování je velký. Určitě se nabízí i myšlenka propojení areálů školy a školky, čímž by vznikly výborné prostory pro děti v naší obci a učitelé by nemuseli řešit problémy rizikových přesunů do jiných prostor, které jsou nyní nuceni využívat. Nicméně pozemky mezi školou a školkou jsou v soukromých rukou, a proto je nutné s jejich vlastníky jednat a snažit se najít rozumnou dohodu, která zohlední jejich představy a současně i možnosti a potřeby obce. Další úkol pro nové zastupitelstvo. Minimálně se o to musíme dále snažit.

Kromě toho tu máme Sokolovnu s přilehlým areálem. Tato je ve vlastnictví obce, za budovou funguje tenis, ale co s budovou vlastní? Slýchávám různé názory. Chtělo by to oslovit všechny fungující spolky a kluby, jak to vidí i ony. Nejhorší možnou variantou je nechat budovu pomalu chátrat bez jasné koncepce. Samozřejmě je možností i budovu strhnout a postavit na pozemku potřebné multifunkční hřiště, ale nebylo by to škoda?

Výzev pro nové zastupitelstvo je tedy i v oblasti sportu mnoho. Děti v dnešní době mají mnohem více možností, jak trávit svůj volný čas a bohužel sport bez potřebného zázemí v tomto souboji prohrává s virtuálním světem mobilních telefonů a počítačů. Zkusme to tedy změnit a držme si palce, abychom stále měli dost lidí ochotných se pro práci v obci angažovat a zastupitelstvo, které jim bude oporou a pomocí.

Miroslav Ryšavý

Leave a Reply