O nás

OSPO se představuje

Zapsaný spolek Občanské sdružení pro Ochoz (OSPO) působí v obci Ochoz u Brna již více než jedenáct let. Původním impulsem pro vznik sdružení byl nesouhlas mnohých občanů s naddimenzovanou výstavbou v poloze Pod Skalkou. Aktivitou našich členů se nám v dané době podařilo snížit původně v této lokalitě plánovaný počet domů, později přispěli dva naši zastupitelé k přijetí regulačního plánu pro tuto lokalitu. V právě končícím volebním období jsme již měli tři zastupitele, kteří se snažili podle svých možností pracovat pro obec jak v obecním zastupitelstvu, tak i ve výborech a ve vedení obce.

OSPO ale kromě obecní politiky podniká aktivity zaměřené i jiným směrem. Jedná se například o cyklus přednášek z větší části věnovaných historii obce ale např. i ekologii nebo zdravovědě, nebo o kurzy tchai-či, které pořádá paní doktorka Klusáčková již mnoho let pod hlavičkou OSPO. Za zmínku stojí také například uspořádání dětského dne nebo výstavy bonsaí.

Největší díl práce odvedli členové OSPO především v oblasti obecní samosprávy. V končícím volebním období se jednalo zejména o práci ve výborech zastupitelstva obce, ať už šlo o výbor finanční (Libuše Mlejnková, Jana Hradská, Ladislav Klusáček), plánovací (Ondřej Mlejnek, Zdeněk Suchomel), ekologický (Libor Mikulica), sportovní (Libor Mikulica), kulturní a sociální (Pavla Janišová) nebo stavební (Ladislav Klusáček, Jan Trávníček). S výjimkou kontrolního výboru tak členové OSPO pracovali ve všech výborech zastupitelstva obce. Naši tři zastupitelé (Ondřej Mlejnek, Libor MikulicaLadislav Klusáček) se pravidelně účastnili pracovních schůzek i zasedání zastupitelstva, aby zde prosazovali náš volební program. A konečně, Ondřej Mlejnek se snažil co možná nejlépe pro obec pracovat ve vedení obce, napřed jako první místostarosta a poslední tři měsíce, po odstoupení paní starostky, jako starosta obce.

Pokud, souhlasíte s našimi názory a rádi byste se zapojili do činnosti OSPO, ať už jako sympatizant nebo rovnou jako řádný člen, neváhejte nás kontaktovat.