Slovo ekologie je ve společnosti stále více skloňováno a je to logicky dáno problémy, které nám přináší znečišťování životního prostředí, jehož důsledky výrazně ovlivňují naše životy. Asi nejvíce vnímáme aktuální klimatické změny jako důsledek rostoucích emisí CO2 především ze spalování fosilních paliv (hlavně uhlí a produktů z ropy), které nám přináší dosti nevyzpytatelné počasí. Extrémní sucho, které nás letos postihlo, je jakýmsi varováním a mnoho z nás nejspíše nutí k zamyšlení, kam až to může dojít. Bohužel možné scénáře vývoje klimatu extrémy dešťů a sucha předpovídají a pokud člověk nezačne mnohem intenzivněji tento problém řešit, může mít nastoupený vývoj velmi dramatické následky. Jedním z nich je i šíření tropických nemocí, jako je horečka Dengue nebo žlutá zimnice (obě nemoci jsou přenášeny komáry) a pokud nezačneme problém řešit intenzivněji (především energetické úspory a využívání obnovitelných zdrojů), můžeme již v blízké budoucnosti důsledky změn klimatu pocítit na vlastní kůži možná ještě více. Možné dopady globálního oteplování jsou jen střípkem problémů ekologie, které mohou naše zdraví a kvalitu života ohrozit. Známý je např. nadměrný výskyt tuhých částic v ovzduší, zejména z automobilové dopravy a ze spalování uhlí a dřeva v lokálních (domácích) topeništích. Částice na sebe vážou jiné, mnohdy karcinogenní látky, jejichž vdechování je krůčkem ke vzniku rakoviny, jež je jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Stále palčivější je znečišťování oceánů. Dovolená na pláži zasypané plastovými odpady a koupání a potápění mezi kousky igelitů se bohužel stává realitou, kterou možná mnozí z nás na dovolené již zažili. Plasty jsou obecně problémem a bohužel hyzdí i naše lesy a vodní nádrže jako důsledek bezohlednosti lidského chování.
I když na obecní úrovní asi nevyřešíme celosvětové problémy, tak je velmi důležité dělat drobné krůčky, které lepší ochraně našeho životního prostředí přispějí. Záměr vybudování rybníčku v údolí Ochozského potoka je stále živým tématem a mohl by napomoci zadržet vodu v krajině, ještě větší podpora třídění odpadů a i osvěta v této oblasti ve spolupráci se školou zase pomohou správným návykům v oblasti minimalizace a využívání odpadů, lepší informovanost a zájem o správné spalování v lokálních topeništích (ekologicky šetrné kotle, spalování dostatečně vysušeného dřeva apod.) zase mohou přispět k lepšímu ovzduší v naší obci. Jistě se najde více témat pro práci zastupitelstva, která nám pomohou zachovat krásu naší okolní přírody a přispět i k řešení složitějších problémů. Zachovat kvalitní životní prostředí pro naše děti je jedním z klíčových poslání každého z nás.

Libor Mikulica

Leave a Reply