Vážení spoluobčané,

Občanské sdružení pro Ochoz (OSPO) působí v obci již více než jedenáct let. Původním impulsem pro vznik sdružení byl nesouhlas mnohých občanů s naddimenzovanou výstavbou v poloze Pod Skalkou. Aktivitou našich členů se nám v dané době podařilo snížit původně v této lokalitě plánovaný počet domů, později přispěli dva naši zastupitelé k přijetí regulačního plánu pro tuto lokalitu. V právě končícím volebním období jsme již měli tři zastupitele, kteří se snažili podle svých možností pracovat pro obec jak v obecním zastupitelstvu, tak i ve výborech a ve vedení obce. O tom, jak se to dařilo, se píše v jiném článku v těchto novinách.

OSPO ale kromě obecní politiky podniká aktivity zaměřené i jiným směrem. Jedná se například o cyklus přednášek z větší části věnovaných historii obce ale např. i ekologii nebo zdravovědě, nebo o kurzy tchai-či, které pořádá paní doktorka Klusáčková již mnoho let pod hlavičkou OSPO. Za zmínku stojí také například uspořádání dětského dne nebo výstavy bonsaí.

Největší díl práce odvedli členové OSPO především v oblasti obecní samosprávy. V končícím volebním období se jednalo zejména o práci ve výborech zastupitelstva obce, ať už šlo o výbor finanční (Libuše Mlejnková, Jana Hradská, Ladislav Klusáček), plánovací (Ondřej Mlejnek, Zdeněk Suchomel), ekologický (Libor Mikulica), sportovní (Libor Mikulica), kulturní a sociální (Pavla Janišová) nebo stavební (Ladislav Klusáček, Jan Trávníček). S výjimkou kontrolního výboru tak členové OSPO pracovali ve všech výborech zastupitelstva obce. Naši tři zastupitelé (Ondřej Mlejnek, Libor Mikulica a Ladislav Klusáček) se pravidelně účastnili pracovních schůzek i zasedání zastupitelstva, aby zde prosazovali náš volební program. A konečně, já osobně jsem se snažil co možná nejlépe pro obec pracovat ve vedení obce, napřed jako první místostarosta a poslední tři měsíce, po odstoupení paní starostky, jako starosta obce.

Myslím, že se toho za poslední čtyři roky hodně podařilo, i když ne vše vyšlo úplně podle našich představ, což bylo dáno také tím, že jsme měli v zastupitelstvu tři hlasy z devíti. Často jsme se tím pádem museli přiklonit ke kompromisům a občas jsme byli i přehlasováni. Tak to ale v demokracii bývá.

V následujícím volebním období bychom rádi pokračovali v naplňování našeho aktualizovaného programu a v realizaci schváleného Programu rozvoje obce. Je zřejmé, že na realizace všeho nebude obecní rozpočet zcela dostačovat, proto bychom se i nadále chtěli zaměřit na získávání mimorozpočtových dotačních prostředků, kterých se v uplynulém volebním období podařilo získat téměř 14 milionů.

V práci pro obec bychom rádi nadále pokračovali, ale k tomu budeme potřebovat Vaše hlasy. Vzhledem ke komplikovanému systému v komunálních volbách je výhodnější volit jednu celou kandidátku, než volit jednotlivé kandidáty napříč kandidátkami. Proto Vás prosím, pokud souhlasíte s našimi názory a chcete podpořit kandidáty OSPO, volte celou kandidátku číslo 3 (Občanské sdružení pro Ochoz).

Nabízíme kandidáty, kteří v obci dlouhodobě působí. Většina z nich již má zkušenosti s prací v obecním zastupitelstvu, případně v některém z jeho výborů. Jiní sice kandidují v komunálních volbách poprvé, ale mají zase zkušenosti s prací v některém z v obci fungujících spolků, jako je třeba Tělovýchovná jednota (celkem pět z devíti kandidátů), Ochozská chasa, Český zahrádkářský svaz nebo Junák. Ve všech případech se jedná o kandidáty vzdělané a ve svých profesích úspěšné. Pomozte nám uplatnit jejich nabyté zkušenosti také v obecním zastupitelstvu. Volte další rozvoj naší obce volte kandidátku číslo 3, Občanské sdružení pro Ochoz.

 

Ondřej Mlejnek

starosta obce a lídr kandidátky OSPO

Leave a Reply