Kandidáti

Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D.

starosta Ochoze u Brna, archeolog, historik, 36 let

Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, oborů historie a archeologie. Od července letošního roku pracuje ve funkci starosty naší obce, do té doby vykonával v posledním volebním období funkci prvního místostarosty a předsedy plánovacího výboru. O obecní dění se ale zajímá již mnoho let, pracoval jako člen kulturního výboru. Je členem spolku Ochozská chasa, kde se podílel například na obnově ochozských krojů a je také jedním z autorů letošního regionálního pořadu na MFF ve Strážnici. Kromě toho je členem Junáku, kde byl dlouholetým vedoucím a instruktorem vzdělávacích akcí. Do zastupitelstva obce kandiduje jako člen spolku Občanské sdružení pro Ochoz a Moravského zemského hnutí s cílem pokračovat v rozpracovaných projektech a realizovat plánované akce uvedené v Programu rozvoje obce, na jehož vzniku se podílel.

Mgr. Pavla Janišová

speciální pedagog, 50 let

Je absolventkou Pedagogické fakulty MU v Brně. Dlouhá léta pracovala jako vedoucí oddělení na Magistrátu města Brna, kde získala mnohé zkušenosti s principy fungováním státní správy. V současné době pracuje v pedagogicko psychologické poradně jako speciální pedagog. V Ochozi trvale žije od roku 2010. Zajímá se o kulturní a sociální život v obci. V minulém volebním období pracovala ve výboru sociálním a školském.

 

Mgr. Libor Mikulica

manažer BOZP a PO, 46 let

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, oboru ekotoxikologie. Pracuje jako vedoucí odboru bezpečnosti práce a požární ochrany v zahraniční společnosti zajišťující distribuci plynu. Zastupitel obce od roku 2010. Člen školské rady a ekologického výboru při zastupitelstvu obce. Aktivně se podílel na získání dotace na dětské hřiště u školky. Je místopředseda Tělovýchovné jednoty Ochoz u Brna a trenér fotbalového oddílu mladších žáků. Dlouhodobě sponzorsky podporuje kulturu a sport v obci a další neziskové a charitativní organizace. Je ženatý, má tři děti a v Ochozi u Brna žije s rodinou od roku 2003.

Ing. Daniel Šnajdr

stavební inženýr, projektový a obchodní manažer, sportovec, 41 let

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor vodohospodářských staveb. Pracuje v zahraniční společnosti ve stavebnictví, mluví plynně anglicky. Hrával poloprofesionálně fotbal v Brně, pak v Rakousku a v Anglii. Nyní, jako dlouholetý člen TJ Ochoz u Brna, předává zkušenosti dětem trénováním mužstev přípravek a jako člen výboru fotbalového oddílu pomáhá se získáváním dotací a s organizací sportovních i společenských akcí. V letech 2010 – 2014 byl členem kontrolního výboru obce. Do zastupitelstva kandiduje jako nezávislý kandidát na kandidátce OSPO, s cílem podporovat sportování mládeže a pomoci s přípravou strategie rozvoje sportu v obci.

Ing. Jana Hradská

ředitelka Správy kolejí a menz, 58 let

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, obor zahraniční obchod, ale od roku 1985 pracuje převážně na pozicích spojených s účetnictvím a ekonomikou. V současné době zastává funkci ředitelky Správy kolejí a menz na Mendelově univerzitě v Brně. Je vdaná, má dvě děti a v Ochozi u Brna žije s rodinou od roku 2005 Na Pastýřkách. Od roku 2010 je členkou finančního výboru při zastupitelstvu obce, pomáhá při inventurách a kontrolách hospodaření ZŠ, MŠ a obce. Je členkou OSPO, Svazu zahrádkářů a Tělovýchovné jednoty Ochoz u Brna.

Ing. Miroslav Ryšavý

ředitel společnosti, 47 let

Narozen v Boskovicích, ženatý, otec dvou dětí, v obci trvale žijící od roku 2010. Absolvent Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně, oboru Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu. Po ukončení studia prošel několika reklamními a mediálními společnostmi. V současné době pracuje jako ředitel této společnosti. Je členem Tělovýchovné jednoty Ochoz u Brna, pracuje ve výboru fotbalového oddílu a současně je trenérem žákovského týmu. Po technické stránce se dlouhodobě podílí na vydávání Ochozského zpravodaje. Je nezávislým kandidátem na kandidátce OSPO.

Ing. Markéta Červinková, Ph.D.

projektová manažerka, 38 let

Absolventka Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru Chemie a technologie materiálů. Pracuje v mezinárodní firmě v Brně. Narozená ve Zlíně, vdaná, matka tří dětí. V Ochozi žije s rodinou od roku 2011. Od roku 2015 členkou plánovacího výboru při zastupitelstvu obce. V rámci TJ Ochoz u Brna vede cvičení matek s batolaty, podílí se na organizaci dětských bazárků. Nezávislá kandidátka na kandidátce OSPO s cílem zlepšit střednědobé a dlouhodobé plánování zejména obecních investic.

Doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

stavební inženýr, vysokoškolský pedagog, 60 let,

Absolvent Vysokého učení technického v Brně. Vyučuje na Fakultě stavební VUT. Profesně se zaměřuje na oblasti zesilování stavebních konstrukcí, navrhování a rekonstrukce mostů, prodloužení životnosti památek apod. V Ochozi bydlí od roku 1981 v rekonstruovaném domě v ulici Na Příhoně. Je ženatý a má dva syny. Záhy se aktivně zapojil do dění v obci. Při výstavbě MŠ jako stavební dozor a zastupující stavbyvedoucí. Svoje zkušenosti ze stavebnictví uplatnil v minulých letech jako člen stavební komise a místní zastupitel. I v současné době pracuje jako zastupitel obce, předseda finančního a člen stavebního výboru.

Ing. Jan Trávníček

ekonom, 70 let

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor systémové inženýrství. Pracovní poměr ve firmě Prospeks-IT, a. s., jejíž předmět činnosti je tvorba a implementace komplexních integrovaných řešení podnikových informačních systémů byl ukončený v roce 2017 odchodem do důchodu. Je ženatý, otec dvou dětí a dědeček dvou vnuků. Rodák obce Ochoz u Brna. Člen výboru OSPO, hospodář Tělovýchovné jednoty v Ochozi. Člen stavebního a finančního výboru obce. Po celý svůj život se aktivně účastní života v obci jak v kulturní, sportovní i spolkové činnosti.